Bolhapiac - Felhasználási feltételek és Adatvédelmi szabályzat

frissítve: 2021. május 5.

Felhasználás feltételei

I. Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) Oláh Endre EV. (9600, Sárvár, Tinódi Sebestyén u. 50; Nyilvántartási szám 7426111; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett Bolhapiac Online piactér nevű applikáció és a hozzá tartozó, a https://www.i-bay.hu címen működtetett adatbázis (a továbbiakban: Bolhapiac App) szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki letölti és aktívan használja az Bolhapiac App-ot, illetve aki hirdetést helyez el, illetve terméket kínál eladásra, vagy termék megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre jelentkezik. A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, továbbá az Üzemeltető Adatkezelési szabályzatának rendelkezéseit.

Az Üzemeltető fenntartja továbbá jogát bármely felhasználó kizárására, vagy bármely tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik az Bolhapiac App rendeltetésszerű használatával vagy azzal ellentétesnek (rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek vagy erkölcstelennek) minősül.
A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót.

II. Felelősség

Az Bolhapiac App-ra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy az Bolhapiac App-ra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért teljes és objektív felelősséggel tartozik.

Amennyiben az e dokumentumban foglaltakkal nem ért egyet, abban az esetben NE HASZNÁLJA az alkalmazást és ne indítson fizetős szolgáltatást igénylő alkalmazás részt!

III. Tilalmak, korlátozások

A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.

Az Bolhapiac App-on kifejezetten tiltott olyan termékek/szolgáltatások hirdetése, amelyek forgalmazása jogszabályba ütközik. Ilyen termék/szolgáltatás, többek között:

 1. veszélyes vegyi anyag, különösen bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
 2. gyógyszer, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer
 3. alkohol, kivéve minőségi, egyedi vagy különleges gyűjtői szeszes ital
 4. lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék
 5. hamis, vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is)
 6. hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék
 7. olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést
 8. szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére
 9. emberi szerv, szövet
 10. fegyver, lőszer, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, alkotórésze, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz.
 11. értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet eszközölni, kivéve olyan egyértelműen beazonosítható értékpapír mely már követelést nem testesít meg, és amely kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre
 12. hitelkártya, bankkártya, vagy bármely más, nem átruházható készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (pl. üdülési csekk), kivéve olyan egyértelműen beazonosítható termék, eszköz, amely fizetési funkcióval nem rendelkezik, és kifejezetten gyűjtési céllal kerül meghirdetésre
 13. kitöltetlen garancia-levél, igazolvány, bizonyítvány és érvényesítő címke- vagy matrica
 14. bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot
 15. egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg
 16. katonai vagy egyéb szervezet valaha rendszeresített egyenruhája, ruházati kiegészítője, tartozéka
 17. önkényuralmi rendszerekhez köthető tárgy, relikvia
 18. vírus, trójai program vagy más károkozó elemeket tartalmazó szoftver
 19. aktiváló kód, CD-kulcs, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs szám
 20. TV vagy rádió előfizetéshez kapcsolódó dekóder kártya és ilyen adások illegális dekódolásához felhasználható eszköz
 21. olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását, vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak
 22. online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónév, jelszó
 23. személyes adatokat vagy e-mail címeket tartalmazó listák, valamint közösségi oldalak (pl. iWIW, myVIP, GMail, stb), e-mail szolgáltatások igénybevételére jogosító meghívó
 24. minden fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása
 25. dohánytermékek, ideértve a feldolgozott és feldolgozatlan termékeket is, valamint e-cigaretta eszközöket és azok tartozékait
 26. olyan termék, amellyel az eladó a hirdetés feltöltése pillanatában nem rendelkezik
 27. szexuális szolgáltatás, segédeszköz; erotikus munka, erotikus film

 

Tiltott továbbá olyan hirdetést közzétenni, vagy arra való hivatkozást tenni, amely az Üzemeltető jóhírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti.

A fentiek szerint nem megfelelőnek minősülő tartalom esetén az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül eltávolítani a feltöltött hirdetést (tartalmat), illetve a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

Felhasználók egymás közötti üzeneteit illetően, a Felhasználók felelősek mindazon információkért, amiket üzeneteikben a másik féllel megosztanak. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszeren keresztül küldött üzeneteket az Üzemeltető megtekintheti, szükség esetén törölheti.

Az rendszeren keresztüli üzenetekben a Felhasználó tilos a következő adatok közlése:

 1. Személyazonosító okmányok azonosítószámai.
 2. Számlaszámok.
 3. Bankszámlaszámok.

Fent említett adatok cseréje, fizetéssel kapcsolatos bárminemű információcsere csakis a Felhasználók saját csatornáin keresztül történhet. Ennek be nem tartása, illetve az ebből adódó bármilyen kárért az Üzemeltető felelősségre nem vonható.

IV. Alkalmazáson belüli vásárlások

Fizetett tartalmak kezelése: A hirdetések feladásánál használt fizetett szolgáltatások pénzügyi forgalma nem az Üzemeltetőnél történik. Amennyiben az ilyen fizetett tartalmak a Felhasználó hibájából nem kerülnek megjelenésre, pl. a fent megjelölt tartalmi nem megfelelőség miatt, úgy a keletkezett kár a Felhasználót terheli. Az ilyen jellegű tartalom megjelenési problémák esetén a Felhasználónak lehetősége van a tartalom megfelelő módosítására. Ezen korrekciók elvégzése után az Üzemeltető a módosítás dátumának figyelembevételével hagyhatja jóvá a javított tartalom megjelenését. Amennyiben a Felhasználó a tartalom javítását az Üzemeltető jelzésének megfelelően 90 napon belül nem javítja, abban az esetben a fizetett szolgáltatás a 91 napon teljesítettnek minősül. Amennyiben a Felhasználó ezen határidőn belül írásban jelzi a szolgáltatástól való elállását, úgy az Üzemeltető a szolgáltatás árának kezelési költségeit levonva azt visszatéríti.

Alkalmazáson belüli vásárlások: Amennyiben a Felhasználó, alkalmazáson belüli vásárlással plusz szolgáltatást vásárolt, ezzel a vásárlással a szolgáltatást azonnali hatállyal érvénybelépteti. A hirdetés megjelentését követő 24 órán belül kérheti a szolgáltatás megszüntetését, illetve igénzelheti az ellenérték visszafizetését a megfelelő csatornákon keresztül. 24 óra elteltével a szolgáltatást teljesítettnek tekinti az üzemeltető. Amennyiben a Felhasználó elállási szándékát 24 órán belül nem jelezte a support@i-bay.hu email-címen, úgy ez a hirdetési szerződés megszegésének minősül, aminek alapján az üzemeltető őt a további használatból kizárhatja, illetve hirdetéseit törölheti.

Előfizetések kezelés: A Felhasználó előfizetései extra szolgáltatásokra havi, negyedéves és éves előfizetésként alkalmazhatóak, amik a z előfizetés lejáratakor automatikusan meghosszabbításra kerülnek. Az előfizetett szolgáltatások bármikor lemondhatóak a lejárati időtartamon belül. A lemondás kezelését az adott platformnak megfelelően (iOS vagy Android), az adott platform előfizetés kezelő rendszereiben kell a Felhasználónak kezdeményeznie. Az előfizetett szolgáltatás lemondás esetén is a lejárati dátumig igénybe vehető, a lejárat időpontjában a szolgáltatás automatikusan kikapcsolásra kerül.

Előfizetéssel kapcsolatos pénz-visszatérítési igények az alkalmazáson belüli vásárlásoknál leírt módon lehetségesek.

 

Copyright, QualityEngineer.hu, i-Bay.hu, 2019-2024